Bemiddeling


ERKEND BEMIDDELAAR
IN BURGERLIJKE - EN HANDELSZAKEN

De bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode, die dankzij de tussenkomst van een neutrale derde (de bemiddelaar), toelaat om tot de oplossing van een geschil te komen.

De bemiddelaar zal partijen begeleiden bij het zoeken naar een oplossing waarin zij zich beiden kunnen vinden. Bij bemiddeling kiezen partijen er dus voor om hun conflict ZELF op te lossen. Zij hebben zelf inspraak in en kiezen zelf voor de oplossing die uiteindelijk wordt gekozen. Er worden geen beslissingen genomen (laat staan opgedrongen) door derden, noch door de bemiddelaar, noch door de rechter.

De bemiddeling heeft tal van voordelen vergeleken met een klassieke rechtsgang voor een rechtbank. Boven het feit een gemeenschappelijke stap te zijn, is de bemiddeling vlugger, minder kostelijk, vertrouwelijk en bevordert de toenadering tussen partijen. Deze toenadering laat toe om harmonieuze interpersoonlijke- of handelsrelaties te behouden en de vertrouwensband tussen de personen te bewaren.

Voor de hand liggende voorbeelden waarin bemiddeling mogelijk is :

Burgerlijke geschillen : burenruzies, huurgeschillen, geschillen tussen mede-eigenaars, geschillen tussen arts en patiënt, …

Geschillen in handelszaken : geschillen met een klant of een leverancier (onenigheid over de leveringsvoorwaarden, de geleverde kwaliteit e.d.), problemen tussen de aannemer en de bouwheer tijdens of na de uitvoering van de bouw, conflicten tussen aandeelhouders, vennoten en/of bestuurders in een vennootschap, …

In veel gevallen is het mogelijk deze aangelegenheden te regelen zonder deze voor een rechtbank te brengen. Immers lenen al deze geschillen zich perfect om in bemiddeling een bevredigende oplossing te verkrijgen tot genoegdoening van elkeen.

Link : Federale bemiddelingscommissie www.fbc-cfm.be/nl

Contacteer bemiddelaar