Advocaat


JURIDISCHE VOORKEURMATERIES

Advocaat Konstantijn Ediers behandelt een ruime waaier van rechtstakken met een persoonlijke en individuele opvolging van uw dossier.

Juridisch advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, bijstand in expertises en verdediging van uw belangen in procedures voor de rechtbank.

Voorkeurmateries van het kantoor :

  • Contractenrecht
  • Ondernemings- en consumentenrecht
  • Invorderingen en beslagrecht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Huurrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Verkeersrecht
  • Bewindvoering
Contacteer Advocatenkantoor