KONSTANTIJN EDIERS
ADVOCAAT

ERKEND BEMIDDELAAR IN BURGERLIJKE - EN HANDELSZAKEN


JURIDISCHE BIJSTAND & BEMIDDELING

Bemiddelen als het kan, procederen als het moet.

Alvorens een procedure voor de rechtbank te beginnen worden de mogelijkheden bekeken uw geschil buiten de rechtbank op te lossen. Proactief en probleemoplossend wordt uw juridisch probleem op maat behandeld.

Lees meer

Juridische bijstand

  • Juridisch advies
  • Opmaken van contracten
  • Bijstand bij onderhandelingen
  • Bijstand in expertises
  • Verdediging van uw belangen in procedures voor de rechtbank

VOORKEURMATERIES

Erkend Bemiddelaar

De bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode, die dankzij de tussenkomst van een neutrale derde (de bemiddelaar) toelaat om tot de oplossing van een geschil te komen.

LEES MEER